Wilma kattenkapper aan huis

Voor het verzorgen of trimmen van uw katPrivacyverklaring


Persoonsgegevens die worden verwerkt:


Wilma Kattenkapper aan huis kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de trimsalon. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

- uw voor- en achternaam
- uw adresgegevens
- uw telefoonnummer
- uw e-mailadres
- relevante informatie over u kat(ten)

Deze gegevens hebben wij nodig om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, of als u daarom verzoekt, u per e-mail of schriftelijk te benaderen en om huisbezoek te kunnen afleggen. De gegevens over uw kat(ten) hebben wij nodig om voor een volgend bezoek de relevantie informatie te kunnen gebruiken bij de behandeling.

Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen maar worden alleen gebruikt voor onze eigen administratie, tenzij dit nodig is om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek hiertoe kunt u per mail bij ons indienen, dit wordt binnen 2 weken behandeld. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.